Ah kuljetus oy

  1. Mitä vaikuttaminen on? - YouTube
  2. Mitä Verke tekee - Tiedon tuottaminen ja vaikuttaminen - YouTube
  3. Kulttuuria kaikille - Mitä on moninaisuus?
  4. Vaikuttaminen – Wikipedia
  5. Vaikuttaminen ja vuorovaikutus

Saara Jäntti aloitti uudessa työssään SAMKin henkilöstön kehittämispäällikkönä muutama kuukausi sitten. Työyhteisö on tullut liikuntaa rakastavalle viherpiipertäjälle jo tutuksi, ja monet asiat suuressa talossa yllättävät edelleen. 5. 7. 2019 | Teksti: | Kuva: Johanna Laine, SAMKin kesäharjoittelija Saara Jäntti aloitti uudessa työssään henkilöstön kehittämispäällikkönä viime maaliskuussa. Ennen henkilöstöasiantuntijana toimineen, yhden lapsen äidin työnkuvaan kuuluu osaamisen kehittämistä, perehdytysten ja koulutusten järjestämistä sekä työhyvinvointiasioiden parantamista, mutta sen lisäksi myös paljon kaikkea muuta. Odotin kovasti, mitä kaikkea tekemistä näin iso talo tarjoaisi. Viimeisimmän tutkintonsa, tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon, Jäntti kertoo suorittaneensa juurikin SAMKista. Saatuaan tiedon uudesta työpaikasta Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Jäntti sanoo olleensa innostunut sekä hieman otettu. – SAMK alueellisesti ja valtakunnallisestikin tunnettu, joten oli hienoa, että minut oli otettu tähän työyhteisöön mukaan, hän sanoo.

Mitä vaikuttaminen on? - YouTube

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, perittävistä kustannuksista, vuorovaikutuksesta ja osallistumismahdollisuuksista kaavaa laadittaessa sekä siitä mitä vaikutuksia kaavassa arvioidaan. Kaavaluonnosvaiheessa laaditaan yksi tai useampia kaavaluonnoksia. Tekninen lautakunta hyväksyy luonnoksen/luonnokset julkisesti nähtäville. Nähtävillä oloaikana kaavasta voi jättää kirjallisen kannanoton. Kaavoitus pyytää lausuntoja myös mm. viranomaisilta, yhdistyksiltä, lautakunnilta ja muilta tahoilta. Yleensä luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta suunnitelmaa kehitetään kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus hyväksytään teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi. Luonnosvaiheessa jätettyjä mielipiteitä ei enää virallisesti huomioida ehdotusvaiheessa. Mikäli kaavan sisällöstä on vielä ehdotusvaiheessa huomautettavaa, tulee ehdotusvaiheessa jättää uudelleen muistutus.

Mitä Verke tekee - Tiedon tuottaminen ja vaikuttaminen - YouTube

2018 Tornionjokivarren kunnat hakevat yksituumaisuutta luonnonloheen ja liikenteeseen liittyen. Finnish neo-Nazi group diversifies, seeks alliances as ban closes in 02. 2018 Ever since the Finnish police began its efforts to ban the nationalist group, the PVL has been laying the groundwork to stay alive and spread its influence. Ilmastonmuutosta ei pysäytetä hetkessä, mutta teoillasi voi olla suurempi merkitys kuin arvaatkaan 01. 2018 Oppiminen Jos maailma olisi uppoava laiva... Jos maailma olisi uppoava laiva, jossa jokainen seisoisi äyskäri kädessä... mitkä olisivat sinun vuorosanasi? Liike Nyt perustaa paikallisryhmän Lappeenrantaan 29. 11. 2018 Aluksi tavoitteena on saada ehdokkaita ensi kevään eduskuntavaaleihin. Kapina netissä sai kunnan ainoan bussiyhteyden palaamaan – silti sadat adressit kuivuvat joka vuosi ilman, että ne johtavat mihinkään 27. 2018 Tällä hetkellä netissä kerätään nimiä muun muassa "lehtipuhallinterroria" ja "virkamiesten diktatuuria" vastaan sekä tietynlaisten pillimehujen puolesta.

Kulttuuria kaikille - Mitä on moninaisuus?

Keskeistä on myös se, otetaanko palvelujen tarjonnassa erilaisten ihmisten kiinnostuksen kohteet ja kokemukset huomioon. Kulttuuria kaikille -palvelun tavoite on yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua moninaiseen kulttuurielämään. Tuemme moninaisuuden tunnistamista ja asenteiden tiedostamista tarjoamalla tietoa, koulutusta ja työkaluja. Kuvitus: Alexandra Burda

Vaikuttaminen – Wikipedia

  • Vaikuttaminen
  • Mitä
  • Paahdetut juurekset resepti
  • Kunnan vesijohtoon liittyminen

Vaikuttaminen ja vuorovaikutus

Thursday, 15 October 2020