Ah kuljetus oy

 1. Bonbon teksti

Näkövammainen ruudunlukuohjelman käyttäjä saa alt-tekstin avulla tietoonsa kuvan sisällön ja informaation. Hyvä alt-teksti kuvailee lyhyesti mutta täsmällisesti kuvan sisällön. Kuvien alt-tekstitys on tärkeää myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Hyvä vaihtoehtoinen teksti nostaa verkkosivun sijoitusta hakutuloksissa ja vaikuttaa kuvahaun tuloksiin.

Bonbon teksti

Google Kuvat on saanut uuden toiminnon: Nyt voi tehdä haun kuvassa esiintyvästä tekstistä. Google Kuvat on erinomainen sovellus, joka sisältää monia älykkäitä toimintoja. Se esimerkiksi tekee kuvasarjasta animaation tai tunnistaa kuvassa olevia kohteita. Nyt Google on tuonut Kuvat-sovellukseen uuden älykkään ominaisuuden, mahdollisuuden tunnistaa kuvassa olevaa tekstiä ja tehdä haun tekstin perusteella. Haettava teksti voi olla esimerkiksi katukyltti tai ravintolan ruokalista. Yhtä lailla kuvan voi ottaa esimerkiksi viivakoodista ja etsiä koodin avulla tietoja tuotteesta, kuten muun muassa myyntipaikan. Uusi ominaisuus perustuu Google Kuviin sisältyvään Google Lensiin, jolla teksti kaapataan kuvasta. Google Lensillä on oma kuvake Kuvat-sovelluksessa. Toiminto tunnistaa valokuvasta tekstin yllättävä hyvin, kuten alla oleva esimerkki osoittaa. Kuvakaappauksista teksti tunnistuu erittäin hyvin. Näin tunnistat tekstin kuvasta Lisää älykkäitä toimintoja tulossa Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi jo vuonna 2017 Googlen kehittäjäkonferenssissa, että yhtiö tekee Google Lensistä apurin, joka ymmärtää ja suorittaa käytännöllisiä tehtäviä.

 1. Helsinki clubbing kaupunginmuseo
 2. Jyväskylä buffet ravintola
 3. Lisämunuainen ja kilpirauhanen
 4. Miten kuvatyökalu toimii? | Papunet
 5. Niin & näin 4/15 | niin & näin
 6. Led jouluvalonauhan korjaaminen itse - Valaistus ja sähkötyöt - Suomi24 Keskustelut
 7. Clas ohlson jouluvalot
 8. Suomen kartta
 9. Fit1 Fitnessclub Vaasa Sepänkyläntie, Vaasa — TextMap
 10. Kuva siphon

Otsikko päättyy pisteeseen. teksti Taulukko 1 lihavoidaan, mutta itse otsikkotekstiä ei sama kirjasinlaji, mutta koko 11 ja riviväli 1 otsikkoteksti ja taulukko erotetaan toisistaan yhdellä rivinvaihdolla Tutkielmassa voidaan käyttää taulukoita esimerkiksi aineiston kuvaamiseen ja analyysin tulosten esittämiseen tiiviissä muodossa. Taulukko muodostuu riveistä ja sarakkeista, joissa tiedot esitetään pelkistetysti. Taulukoita käytetään usein myös tilastollisen aineiston esittämiseen. Tilastollinen aineisto esitetään erillisenä taulukkona joko tekstin seassa tai liitteenä. Jos numerotietoja on vähän, ne voidaan esittää myös otsikoimattomina ja numeroimattomina asetelmina. Kaikkea tilastollista aineistoa ei tarvitse välttämättä esittää erikseen, kun keskitytään tutkimuksen kannalta merkittäviin havaintoihin. Samoja tietoja ei saa esittää sekä taulukkona että kuviona. Tarvittaessa kuvion pohjana olevat tarkat numerotiedot voidaan esittää liitteessä. Laadullisessa tutkimuksessa esitettävä määrällinen kuvailu saattaa perustua hyvin pieniinkin otantoihin.

Kuvan osaa tai kokonaista kuvaa voi käyttää vain sen verran, kuin se on aiheen tarkastelun kannalta tarpeellista, eli ns. kuvituskuvia ei saa käyttää. Kun työhön liitetään kuva sitaattioikeuden nojalla, sitä pitää käsitellä myös itse tekstissä. Siteeraaminen on perusteltua silloin, kun se selventää ja havainnollistaa omaa esitystä. Kuvien käytön yhteydessä tulee aina muistaa niihin liittyvät sitaattikäytännöt. Kuvan lähdeviitteeksi merkitään julkaisun tai kuvaajan nimi. Taulukot Varsinaisessa tekstissä on oltava viittaus jokaiseen taulukkoon ennen varsinaista taulukkoa. Tilastollinen aineisto on esitettävä tilastotieteellisten esitystapojen periaatteita noudattaen. Taulukoiden on oltava ulkoasultaan selkeitä ja kooltaan tarkoituksenmukaisia. Niissä ei esimerkiksi saa olla turhaa tyhjää tilaa, ja niiden on mahduttava asetettuihin marginaaleihin ja yhdelle sivulle. taulukot erotetaan muusta tekstistä yhdellä tyhjällä rivillä taulukon otsikon yläpuolella ja taulukon alapuolella taulukot numeroidaan kukin omana sarjanaan taulukot luetteloidaan juoksevasti omana listanaan sisällysluettelon, kuvien ja kuvioiden jälkeen tekstit tasataan vasemmalle ja numerot oikealle (desimaalien määrä yleensä 1–3) taulukon fontti on sama kuin muussa tekstissä, mutta fonttikoko saa olla pienempi Taulukkojen otsikko, eli taulukkoseloste kirjoitetaan taulukon yläpuolelle.

Jos haluat työhön kansilehden, voit lisätä sen Asetukset -valikossa. Kansilehdessä on tilaa yhdelle isolle kuvalle ja otsikolle. Oletusasetuksena sivupohjassa ei ole kansilehteä. 6. Sivupohjan asetukset Oletusasetuksena on pystysuuntainen sivu, jossa on kuusi (6) ruutua. Ruudukon ääriviivat ovat näkyvissä ja teksti on sijoitettu kuvan yläpuolelle. Oletusasetuksena kuvissa ei ole reunoja. Voit kuitenkin vaihtaa nämä asetukset helposti missä tahansa työskentelyvaiheessa. Samat asetukset ovat voimassa materiaalin jokaisella sivulla. Tekstin kooksi voit valita pienen, normaalin tai suuren. Tekstin ja tekstikentän taustavärin voit myös vaihtaa. 7. Työn tallennus ja jakaminen Kuvatyökalulla tehtyjen materiaalien tallentamiseen ja jakamiseen on useita vaihtoehtoja. Voit tallentaa ja jakaa materiaalin sellaisenaan. Voit myös valita tallennusmuodon, joka mahdollistaa materiaalin muokkaamisen myöhemmin. Tallenna ja luo linkki materiaaliin Kun luot linkin materiaaliin, voit avata materiaalin uudelleen kuvatyökalussa.

9. Tulostaminen Tulosta materiaali kuvatyökalun oman Tulosta -painikkeen kautta. 10. Uusi työ Kun haluat aloittaa uuden työn, valitse Aloita uusi. Silloin sivupohjasta poistuu edellinen sisältö, mutta asetukset säilyvät. Uudet asetukset voit vaihtaa asetusvalikossa. Jos edellinen sisältö tai sen muutokset ovat tallentamatta, ehdit tehdä tallennuksen ennen kuin sisältö poistetaan. 11. Materiaalin jakaminen ja tekijänoikeudet Valmiit materiaalit voi jakaa helposti sähköpostilla, sosiaalisen median kanavissa tai internetsivuilla. Kun jaat kuvatyökalulla tehtyjä materiaaleja, muistathan, että Papunetin kuvapankin kuvia ei saa käyttää myytävissä tuotteissa. Papunetin kuvia saa käyttää epäkaupallisiin tarkoituksiin ja materiaaleihin, kunhan kuvien alkuperäinen lähde mainitaan. Lisätietoa tekijänoikeuksista ja ohjeet lähteiden merkitsemiseen.

Thursday, 15 October 2020